March 28, 2022

Apple watch is a Wedding Photographer’s best friend | Monday Chatter

Posted in: All, For Photographers, Monday Chatter

Quick Warning: Als je dit leest ben je waarschijnlijk een trouwfotograaf of een ander professional trouwleverancier die er misschien al over na denkt om een Apple Watch aan te schaffen. Als je niet overtuigd wil worden, dan adviseer ik je om te stoppen met lezen. 🙂 Voordat ik een Apple Watch had ging het al helemaal goed, maar nu kan ik niet meer zonder.

Scroll down for the blog in English! 

Op een bruiloft probeer ik als fotografe mijn telefoon zo min mogelijk te gebruiken. Grotendeels ligt mijn telefoon in mijn tas en pak ik deze alleen als ik wat moet opzoeken, navigeren of het weer moet checken. Alle appjes van een second shooter of ceremoniemeester komen binnen, maar zie ik nooit direct. Op de dag zelf ben ik druk bezig om alles vast te leggen en focus ik me compleet daar op. Hetzelfde geldt voor het checken van time-line van de dag. Deze zat altijd uitgeprint in mijn tas en had ik in mijn noties staan op mijn telefoon. Nu kan ik niet meer zonder mijn Apple Watch op een Wedding. Ik ga jullie laten zien en vertellen waarom dit voor mij een life saver is op een Wedding.

Altijd bereikbaar

Omdat mijn telefoon vaak in mijn tas of jaszak zit krijg ik alle notificaties op mijn watch. Ook als ik wordt gebeld kan ik de oproep met mijn watch opnemen. Daarnaast kan je ervoor kiezen om de notificaties direct te laten zien als je iets binnen krijgt. Makkelijk als je met je handen vol staat en toch wil zien of het belangrijk is.

Het beantwoorden kan makkelijk door de spraak functie. Je zegt wat je wil dat verzonden wordt tegen je watch. Of maak gebruik van de antwoorden die je zelf kan klaar zetten. Handig voor jouw meest gebruikte antwoorden.

Belangrijke appjes en oproepen die van toepassing zijn bij de bruiloft die dag mis ik niet meer.

De complete Timeline van de Wedding

De complete dagplanning van de bruiloft op jouw watch! Hoe handig is dit. Als ik mij voorbereid voor de bruiloft maak ik altijd een dagplanning voor mijzelf. Waar ik als fotograaf waar en hoe laat moet zijn.

Als ik mijn pols draai en op mijn horloge kijk zie ik altijd direct de planning van de bruiloft. Ik weet precies waar ik moet zijn en wat er van mij verwacht wordt. En als ik vragen krijg hoe laat de toast is, just give me a sec.

Jouw shotlist op je watch

Als je gebruik maakt van een shot list op een bruiloft dan kan je deze ook op je watch zetten. Navigeer er snel heen en je kan elk shot makkelijk afvinken als je het hebt gemaakt.

Ook kan je deze functie bijvoorbeeld gebruiken voor andere herinneringen of bijvoorbeeld de lijst voor de groepfoto’s.

Ik gebruik deze lijst voor foto’s die ik die dag graag wil maken, of foto’s die het koppel heeft aangegeven te willen hebben. Voor de personen die mij goed kennen, ik ben dol op lijstjes en al is het alleen maar om te dubbelchecken of je niks vergeten bent.

Jouw inspiratie in een pols omdraai

Soms heb je even geen inspiratie meer en dan is deze functie extra fijn. Maak een album op je iPhone met foto’s die jou inspireren en welke je goed kan gebruiken als je bijvoorbeeld een andere pose wil gebruiken.

Dit album kan je synchroniseren met je Apple Watch en voilà.

Hou het weer goed in de gaten

Of het nu gaat om de verwachting qua regen, of hoelaat de zon ondergaat omdat je nog met het koppel wil genieten van de zonsondergang met een kleine shoot, dan kan dit ook allemaal met jouw watch. Je hebt verschillende apps die je hier voor kan gebruiken. Ik gebruik voor mijn watch SolarWatch.

Is het het waard?

Hell Yeah! Het is het zo waard. Toen ik afgelopen jaar mijn Apple Watch kocht was het puur voor de bruiloften, maar inmiddels gebruik ik hem ook privé super veel. Naast alle functies die ik al heb genoemd kan je ook goed jouw activiteiten bijhouden. Hoeveel kilometer je hebt gelopen, en hoeveel calorieën je hebt verbrand. Vergeet niet je hartslag te controleren, bedien je muziek met je watch en betaal met je watch. Er zijn nog veel meer opties. Dus waar wacht je op! 🙂


Apple watch is a Wedding Photographer’s best friend | Monday Chatter

Quick Warning: If you’re reading this, you’re probably a wedding photographer or other professional wedding vendor who may already be thinking about purchasing an Apple Watch. Als je niet overtuigd wil worden, dan adviseer ik je om te stoppen met lezen. 🙂 Voordat ik een Apple Watch had ging het al helemaal goed, maar nu kan ik niet meer zonder.

At a wedding, as a photographer, I try to use my phone as little as possible. Grotendeels ligt mijn telefoon in mijn tas en pak ik deze alleen als ik wat moet opzoeken, navigeren of het weer moet checken. Alle appjes van een second shooter of ceremoniemeester komen binnen, maar zie ik nooit direct. Op de dag zelf ben ik druk bezig om alles vast te leggen en focus ik me compleet daar op. Hetzelfde geldt voor het checken van time-line van de dag. Deze zat altijd uitgeprint in mijn tas en had ik in mijn noties staan op mijn telefoon. Nu kan ik niet meer zonder mijn Apple Watch op een Wedding. I’m going to show and tell you why this is a life saver for me on a Wedding.

Always available

Because my phone is often in my bag or coat pocket I get all the notifications on my watch. Also when I get a call I can answer it with my watch. In addition, you can choose to have the notifications displayed immediately when you receive something. Easy if your hands are full and you still want to see if it’s important.

Replying is easy because of the voice function. You say what you want sent to your watch. Or use the answers you can set up yourself. Handy for your most used answers.

I don’t miss important messages and calls that apply to the wedding that day anymore.

The complete Timeline of the Wedding

The complete wedding day planning on your watch! How convenient is this. When I prepare for the wedding I always make a day plan for myself. Where I as a photographer have to be where and what time.

When I turn my wrist and look at my watch I always see the wedding planning immediately. I know exactly where I need to be and what is expected of me. And when I get questions about what time the toast is, just give me a sec.

Your shotlist on your watch

If you are using a shot list at a wedding you can also put it on your watch. Navigate there quickly and you can easily tick off each shot when you have taken it.

You can also use this feature for other reminders, for example, or the list for the group photos.

I use this list for photos that I would like to take that day, or photos that the couple has indicated they would like to have. For those who know me well, I love lists and if only to double check that you haven’t forgotten anything.

Your inspiration on your wrist

Sometimes you run out of inspiration and then this feature is extra nice. Create an album on your iPhone with photos that inspire you and which you can use well when you want to use a different pose for example.

You can sync this album with your Apple Watch and voila.

Keep a close eye on the weather

Whether it’s the forecast in terms of rain, or what time the sun sets because you still want to enjoy the sunset with the couple with a small shoot, all this can also be done with your watch. You have several apps you can use for this. I use SolarWatch for my watch.

Is it worth it?

Hell Yeah! It’s so worth it. When I bought my Apple Watch last year it was purely for weddings, but now I use it super much privately too. Besides all the features I already mentioned, you can also track your activities very well. How many kilometers you walked, and how many calories you burned. Don’t forget to check your heart rate, control your music with your watch and pay with your watch. There are many more options. So what are you waiting for! 🙂